CUS "Społeczna Warszawa"
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa" > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"

Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa".

  • Data publikacji strony internetowej: 2017-06-27
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-06-27

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  1. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
  2. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
  3. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
  4. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Roman, m.roman@um.warszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 277-49-80. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa" :

Budynek Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa" , ul. Skaryszewska 3, 03 – 802 Warszawa

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy ul. Skaryszewskiej 3, 450 metrów od Dworca Warszawa-Wschodnia.

Dojścia piesze są od ulic Targowej i Lubelskiej. Przejścia dla pieszych od ul. Targowej nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku chodnikami od ul. Targowej i Lubelskiej nie występują schody.

Najbliższa stacja Metra "Stadion Narodowy" znajduje się w odległości do ok.500 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych, ruchomych i windy.

Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się w odległości 150 m: Aleja Zieleniecka 09 (Nr 125 Międzylesie - Metro Stadion Narodowy, Nr 135 PKP Olszynka Grochowska- pl. Hallera, Nr 146 Dw. Wschodni (Lubelska)-Falenica, Nr 147 Dw. Wschodni (Lubelska)- Stara Miłosna, Nr 202 Stara Miłosna- Metro Stadion Narodowy).

Najbliższy przystanek tramwajowy znajduje się w odległości 100 m: Aleja Zieleniecka (Nr 3 Gocławek- Annopol, Nr 6 Gocławek-Metro Młociny, Nr 7 P+R Al. Krakowska- Kawęczyńska-Bazylika, Nr 9 P+R Al. Krakowska- Gocławek, Nr 22 Wiatraczna- Piaski, Nr 24 Gocławek- Nowe Bemowo, Nr 25 Banacha- Annopol, Nr 26 Wiatraczna- Koło).

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parkingu podziemnym oraz na chodniku przy budynku mieszkalnym przy ul. Skaryszewska 6 w odległości 50m metrów od Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa".

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa" jest znakowane, znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. Skaryszewskiej - jest wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe przeszklone i jest dostępne dla osób poruszających się na wózku/ z wózkiem. Wejście do lokalu wymaga skorzystania z domofonu (wideofon). Domofon znajduje się na prawej bocznej ścianie na wysokości 140 cm. Korzystanie z domofonu jest opisane na tabliczce obok. Kod do domofonu: 100 dzwonek. Domofon nie posiada klawiatury brajlowskiej. Przy frontowych drzwiach po prawej stronie, na wysokości ok 140 cm znajduje się dodatkowy przycisk przyzywający .  Pomieszczenia do obsługi klientów  usytuowane wyłącznie na parterze bez oznakowania dotykowego na posadzce. Brak pętli indukcyjnych w budynku. Jest dostęp do tłumacza języka migowego online.

Korytarze na parterze prowadzące do toalet  nie są wydzielone drzwiami i umożliwiają wyminięcie się 2 osób. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

W samym lokalu nie ma wind. W budynku są windy dostępne dla osób na wózku umożliwiające dostanie się do lokalu z poziomu garażu.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Na stronie jest  dostępny tekst łatwy  do czytania (ETR) oraz  informacja w języku migowym. Brak informacji w języku angielskim.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze. Drzwi do toalety nie są wyposażone w samozamykacz. Jest przestrzeń manewrowa, jest przestrzeń do transferu bocznego, jest system przywoławczy.

Miska ustępowa umieszczona jest bokiem do wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w składane poręcze, a umywalka jest na prawo od miski.

Tekst łatwy do czytania (ETR)

 

Film o Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa" w polskim języku migowym, link:

https://www.youtube.com/watch?v=yLTnyS-zy10

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH  „Społeczna Warszawa”

Tabela informacyjna – lokalizacja pokoi:

Pokoje na prawo od wejścia:

pokój numer 1: kadry

pokój numer 2 pomieszczenie biurowe

pokój numer 3 pomieszczenie biurowe

pokój numer 4 dział administracyjno-organizacyjny

pokój numer 5 dyrektor

pokój numer 6 sekretariat

pokój numer 7 zastępca dyrektora

pokój numer 8 dział usług opiekuńczych - projekt „opiekuńcza warszawa”

Pokój na przeciwko wejścia:

pokój numer 9 dział usług opiekuńczych

Pokoje na lewo od wejścia:

pokój numer 10 dział usług opiekuńczych

pokój numer 11 pomieszczenie biurowe

pokój numer 12 dział zamówień publicznych

pokój numer 13 pomieszczenie biurowe

pokój numer 14 dział usług asystenckich - projekt „aoon warszawa”

pokój numer 15 pomieszczenie biurowe

pokój numer 16 dział usług asystenckich

pokój numer 17 dział usług asystenckich

pokój numer 18 sala konferencyjna

Toalety na lewo od wejścia, pierwszy korytarz po prawej stronie.

Pierwsza toaleta dla mężczyzn, druga dla osób z niepełnosprawnościami, trzecia dla kobiet

Raport dostępności 2021

 

 
 
Wprowadził Roman Marek 14-09-2020
Aktualizujący Roman Marek 09-06-2021
Zatwierdzający Sadurska Marta 09-06-2021
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 09-06-2021
Liczba odwiedzin: 499
Rejestr zmian