Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Struktura własnościowa i majątek

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Struktura własnościowa i majątek

Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"  jest jednostką budżetową m.st. Warszawy  w rozumieniu ustawy o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 1870).

Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan dochodów i wydatków, zwany "planem finansowym", uchwalany przez Radę miasta stołecznego Warszawy.


Sprawozdanie finansowe Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” za 2018 rok,  zamieszone jest w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy:

https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/urzad/sprawozdania-finansowe/cus/2018/default.htm


 


Wprowadził Muszyńska Marlena (PS) (Biuro Pomocy i Projektów Społecznych (PS)) 2017-06-29
Aktualizujący Muszyńska Marlena (PS) (Biuro Pomocy i Projektów Społecznych (PS)) 2019-05-09
Zatwierdzający Sadurska Marta 2019-05-09
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-05-09
Wersja standardowa