Kanał Wyżej
Struktura własnościowa i majątek

Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"  jest jednostką budżetową m.st. Warszawy  w rozumieniu ustawy o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 1870).
Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan dochodów i wydatków, zwany "planem finansowym", uchwalany przez Radę miasta stołecznego Warszawy.

Sprawozdanie finansowe Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” za 2018 rok,  zamieszone jest w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy:
https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/urzad/sprawozdania-finansowe/cus/2018/default.htm


 

Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Struktura własnościowa i majątek

Wersja standardowa