Kanał Wyżej
Ewidencja i rejestry

W Centrum Usług Społecznych "Społęczna Warszawa" prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:
Rejestr umów i porozumień Rejestr skarg Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych Rejestr faktur i rachunków Rejestr kontroli Rejestr pełnomocnictw i upoważnień wydanych przez Prezydenta m. st. Warszawy Rejestr zamówień publicznych Rejestr wniosków o udzielenie zamówienia publicznego Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej;


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Ewidencja i rejestry

Wersja standardowa