Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Zasady funkcjonowania

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


zasady funkcjonowania

  • Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy, która działa na terenie m.st. Warszawy.
  • Siedziba Centrum znajduje się przy ul. Z. Nałkowskiej 11 w Warszawie.
  • Centrum kieruje Dyrektor. Zgodnie z zapisem w Statucie CUS odpowiada on za prawidłowe funkcjonowanie Centrum i reprezentuje go na zewnątrz.

·        Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”  działa w szczególności na podstawie:

- statutu nadanego przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy Uchwałą
nr XXXVIII/982/2016  z dnia 16 grudnia 2016 r.;

-  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zpóźn. zm.);

-  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.);

-  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z
2016 r. poz.
930, z późn. zm.);

- ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546, z późn. zm.).


Wprowadził Muszyńska Marlena (PS) (Biuro Pomocy i Projektów Społecznych (PS)) 2017-06-29
Aktualizujący Muszyńska Marlena (PS) (Biuro Pomocy i Projektów Społecznych (PS)) 2017-06-29
Zatwierdzający Sadurska Marta 2017-06-29
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2017-06-29
Wersja standardowa