Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Kompetencje

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


przedmiot działania

Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa" realizuje zadania własne
i zlecone m.st. Warszawy oraz inne wynikające z rozeznania potrzeb.
 

Do zadań własnych Centrum należy:

 

· organizowanie i koordynowanie świadczenia usług opiekuńczych,
w tym specjalistycznych,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

· opracowanie standardów usług opiekuńczych i okresowa ewaluacja standardów;

· nadzorowanie i kontrolowanie realizacji usług opiekuńczych;

· diagnozowanie problemów społecznych w obszarze swojego działania oraz określenie potrzeb w tym zakresie;

· sporządzanie sprawozdawczości;

· udział w przygotowaniu corocznej oceny zasobów pomocy społecznej
m.st. Warszawy.

Do zadań zleconych Centrum należy:

 

·  organizowanie i koordynowanie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w miejscu zamieszkania.


Inne zadania, jakie realizuje Centrum to:

 

·  inicjowanie i organizowanie usług na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, których celem będzie utrzymanie lub poprawa ich samodzielnego funkcjonowania oraz zapewnienie im kontaktu z otoczeniem;

·  organizowanie różnorodnych form wsparcia dla rodzin i opiekunów sprawujących opiekę nad osobami wymienionymi w ww. punkcie;

·  organizowanie szkoleń z zakresu świadczenia usług opiekuńczych.

 


Wprowadził Muszyńska Marlena (PS) (Biuro Pomocy i Projektów Społecznych (PS)) 2017-06-29
Aktualizujący Muszyńska Marlena (PS) (Biuro Pomocy i Projektów Społecznych (PS)) 2017-06-29
Zatwierdzający Sadurska Marta 2017-06-29
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2017-06-29
Wersja standardowa