Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: BIP - Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"

Lista podkatalogów:

Lista artykułów:


Strona główna


Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”
ul. Z. Nałkowskiej 11, 01-886 Warszawa
tel. 22 277 49 70, faks 22 277 49 72
e-mail: cus@um.warszawa.pl

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.
Wersja standardowa